La titular del web és:

La Sra. Glòria Montané, amb 44986979Z, llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona i membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona amb el número 11698


Té el seu domicili a Carretera de Barclona 219 08201 SAbadell Tel. 937262143 i e-mail info@farmaciamontane.com.

Protecció de dades personals

D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) s'informa a l'usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web estan sent tractats sota la responsabilitat de Glòria Montané, amb NIF 44986979Z farmacèutic / a titular de l'oficina de farmàcia nombre 980 situada en Ctra Barcelona 219 08201 Sabadell. La finalitat del tractament de les dades és la de remetre a l'usuari informació que puguin ser del seu interès en la direcció proporcionada així com per gestionar la possible relació comercial, sense que en cap cas les dades relatives a la seva salut puguin ser objecte de tractament per finalitats comercials o publicitàries.

Les seves dades seran cancel·lades en el moment en que Un. Ens retiri el consentiment, es conservaran durant el termini de 3 anys per a respondre de possibles reclamacions i / o al moment en què sol·liciti la supressió, després d'oposar-se al tractament, seran destruïts.

Les seves dades no seran cedides a tercers.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al seu tractament, ha de dirigir un escrit davant el titular de l'oficina de farmàcia a l'adreça dalt indicada o escrivint un mail a info@farmaciamontane.com.

Les dades de contacte del delegat de protecció de dades: Glòria Montané.

Pot presentar una reclamació davant l'Agència espanyola de Protecció de Dades.