Política de privacidad

Respectem la seva informació personal i en vista de complir amb les polítiques de seguretat respectives concernents a tot lloc web, que haurien de ser obligatòries, informo a vostès el següent.

Privacitat de les dades personals:

Les seves dades personals li corresponen només a vostè i aquest lloc web és responsable de no revelar cap mena d'informació que li pertanyi (com email, números de ip, etc.), excepte la seva expressa autorització o forces de naturalesa major de tipus legal que ho involucrin, com hackeos o suplantacions.

Responsabilitat de les opinions abocades:

Les publicacions a manera d'articles (també anomenats posts) són responsabilitat de l'autor del bloc. Els comentaris, abocaments pels visitants, són responsabilitat d'ells mateixos i en cap cas violi les regles mínimes de respecte als altres i als bons costums, aquests serien esborrats per l'editor del bloc, sense esperar el seu consentiment.

Seguretat de la vostra informació personal:

Aquest lloc web es fa responsable de vetllar per la seva seguretat, per la privacitat de la seva informació i pel respecte a les seves dades, d'acord amb les limitacions que l'actual Internet ens proveeix, sent conscients que no estem exclosos de patir algun atac per part de crackers o usuaris malintencionats que exerceixin la delinqüència informàtica.

Obtenció de la seva informació:

Tots els seus dades personals consignades en aquest lloc són subministrats per vostè mateix, fent ús sencer de la seva llibertat. La informació aqui emmagatzemada només comprèn dades bàsiques ingressats mitjançant formularis de contacte, comentaris o altres similars.

Ús de la informació:

Al proporcionar les seves dades personals, estant d'acord amb la Política de Privacitat aquí consignada, ens autoritza per al següent ús de la seva informació: a) per al cap mateix per la qual cosa s'ha subministrat; b) per considerar-lo dins les nostres estadístiques de trànsit, incrementant així la nostra oferta publicitària i de mercat; c) per orientar millor els serveis aquí oferts i valorar-los a seu criteri, i d) per enviar e-mails amb els nostres butlletins, respondre inquietuds o comentaris, i mantenir informat als nostres usuaris.

Ús dels cookies:

L'ús de Cookies i la seva adreça IP, presos per aquest lloc, es realitza només amb la finalitat de mantenir-los un lloc d'acord a les seves preferències locals (com ara navegador web usat, sistema operatiu, ISP, etc.). Les "cookies" permeten lliurar un contingut ajustat als interessos i necessitats dels nostres usuaris / clients. També podrien usar-se cookies de tercers que estiguin presents en aquest Weblog, com anunciants o publicitat del mateix, amb l'única finalitat de proveir informacions addicionals o reelevantes a la Navegació de l'Usuari en aquest Lloc Web.

Canvis a les nostres polítiques de privacitat:

El lloc web es reserva el dret de modificar, rectificar, alterar, afegir o eliminar qualsevol punt del present escrit en qualsevol moment i sense previ avís, sent la seva responsabilitat el mantenir-se informat de la mateixa per a una adequada administració de la seva informació.